หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชากรในเขต ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี
 
ภูมิประเทศ
 
     

ตำบลห้วยถั่วเหนือโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม ดินเหนียว เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทางการเกษตร มี แหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นลำคลองสายหลัก 3 สาย ประกอบด้วย
 
คลองห้วยใหญ่ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านกระดานหน้าแกล
 
คลองห้วยถั่วเหนือซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านห้วยถั่วเหนือ หมู่บ้านห้วยถั่วกลางและหมู่บ้านโคกมะกอก
 
คลองห้วยปลาเน่าซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านรังย้อยและหมู่บ้าน
ห้วยวารีเหนือและอีกคลองหนึ่ง คือ คลองร่องหอยซึ่งไหล
มารวมกับคลองห้วยปลาเน่าที่หมู่บ้านรังย้อยแล้วไหลสู่ หมู่บ้านห้วยวารี
 
ภูมิอากาศ
 
 
ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ มีลักษณะร้อนชื้น มีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งที่เห็นเด่นชัด ฤดูฝนได้รับ อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ส่วนฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคมได้รับอิทธิพล ความเย็นมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
   

ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 ในตำบลห้วยถั่วเหนือมีวัด จำนวน 6 แห่ง

ประชาชนนับถือศาสนาคริตส์ ร้อยละ 2
 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม
 
     
 
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
 
ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม
 
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประมาณเดือน กรกฎาคม
 
ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
 
ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
 
ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่อง
จักสารใช้สำหรับในครัวเรือน ทำไม้กวาดจากดอกหญ้า และวิธีการจับปลาธรรมชาติ เป็นต้น
 
ภาษาถิ่น
   
ส่วนมากร้อยละ 90% พูดภาษาท้องถิ่น
 
การศึกษาในตำบล
 
     

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
 
ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลห้วยถั่วเหนือ (อบต.จัดตั้งเอง)

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
 
โรงเรียนบ้านเทพสถาพร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
     

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2
จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
   

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 
การคมนาคม
 
 
เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (ชุมแสง-หนองบัว) ซึ่งผ่านพื้นที่ตำบลทาง ตอนกลางในแนวตะวันออก – ตะวันตก ผ่านพื้นที่หมู่ 1 , 2 ,3 ,7 เป็นเส้นทางหลักเชื่อมการคมนาคมภายในตำบล และ ระหว่าง ตำบล นอกจากนั้นยังมีถนนลูกรังเชื่อมการคมนาคมในตำบลมีถนน คสล. 2 สาย และถนนดินเทลูกรัง 16 สายและถนนลาดยาง 1 สาย
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
   

ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์ : 056-878-541 โทรสาร : 056-878-541
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
จำนวนผู้เข้าชม 14,239,573 เริ่มนับ 12 พ.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-449-0118

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10